Acara Tingkepan enam bulanan bunda acil

[caption id="attachment_244" align="alignnone" width="400" caption="tingkepan bunda acil"][/caption]
Ayahanda dan ibunda acil adalah orang jawa dan tinggal di Jawa, jadi masih mengikuti dan menghormati adat istiadat jawa. Di adat jawa bagi orang perempuan yang lagi hamil harus membikin acara selamatan. Yang biasa di kenal dengan sebutan tujuh bulanan atau tingkepan. Tapi ayahanda dan bunda acil

Acara Tingkepan enam bulanan bunda acil

No comments:

Post a Comment